etohum_logoFinans Kulüp olarak, tasarruf alışkanlığının artmasını teşvik etmek amacıyla destek olduğumuz "Digital Kumbara" aplikasyonu, E tohum  3tarafından İTÜ Arı Teknokent ve Logo sponsorluğunda, 30 Ocak Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde  düzenlenen Girişimcilik Zirvesinde, başvuru yapan yaklaşık 2 bin 500 girişim arasından seçilen 21 girişim içinde olduğu duyuruldu. 2016’da yatırım yapılacak en başarılı 21 girişim belli oldu! başlığı ile yapılan açıklamada, 25-27 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek
8. Startup Turkey organizasyonunda yatırımcılar ile buluşma hakkı kazanan girişimciler, bu aşamadan sonra bir dizi mentorluk ve eğitim sürecini tamamlayacak, yatırımcılarla yüz yüze görüşmeler yaparak girişimlerini büyütmeye çalışacakları belirtildi.

digital_kumbaraAplikasyonu ile kullanıcılar harcama yaptıkları kartlar ile tanımladıkları oranda tasarruf yaparak, bu miktarı banka ve emeklilik hesaplarında biriktirebilmektedirler.

Finans Kulüp, Sürdürülebilir Yenilikçi Finans Platformu etkinlikleri kapsamında yenilikçi yaklaşımla "akıllı tasarruf" olanağı sağlayan aplikasyon, finansal hizmetlerde dijitalleşme için iyi bir örnek olarak kabul edilerek, desteklenmesi öngörülmüştü. Bu yapı ile hedeflenen girişimciliği özendirerek teknoloji ile desteklenen finansal hizmetlerin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

MALİYE FİNANS YAZILARI
105. SAYI YAYINLANDI

Maliye Finans Yazıları EBSCO,ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

İÇİNDEKİLER
YAYIN POLİTİKASI  -  YAYIN KURALLARI  -  KÜNYE

EDİTÖRDEN
Mehmet Hasan EKEN

ÖZEL SEKTÖR DENGESİNİN HÜKÜMET BÜTÇESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR İNCELEME

Taner TURAN – Orhan Emre ELMA

KARBON AYAK İZİ’NİN NE KADARI FİNANSAL
PİYASALARDA: KARBON PİYASALARININ PERFORMANSI VE KARBON MERKEZ BANKASININ KURULMASI

Osman Serdar ÇITAK

İFLASIN ERTELENMESİ VE TÜRKİYE’DE 2009-2013 ARASINDAKİ İFLASIN ERTELENMESİ DAVALARININ ANALİZİ
Güven SAYILGAN - Arslan ECE

BİREYLERİN RİSK AZALTMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sibel DİNÇ AYDEMİR, Selim AREN

FAİZSİZ FİNANSIN TEMEL PRENSİPLERİ İLE
TÜRKİYE’DE REEL KESİMDE KULLANILMASI

Hediyetullah KARAHAN - Hicabi ERSOY

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA YER ALAN STOK MALİYETİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN GIDA MADDELERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ
İŞLETMELERDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Gürbüz GÖKÇEN – Yasin CEBECİ

YERLİ VE YABANCI FUTBOL KULÜPLERİNİN TRANSFER HARCAMALARI BAĞLAMINDA ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ersan ERSOY - Levent ÇITAK - Ömer Serkan GÜLAL

İSLAMİ BANKALARDA KREDİ RİSKİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: PANEL VERİ ANALİZİ İLE TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
Nasıf ÖZKAN - Gökhan IŞIL

YENİDEN YAPILANDIRMA SONRASI 2004-2014 DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
Mete BUMİN

KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİNDE NAKİT
YÖNETİMİ HİZMETLERİNİN ETKİLERİ VE ANKET
ÇALIŞMASI İLE BANKA ÇALIŞAN ALGISININ ANALİZİ

Cüneyt DİRİCAN

finanskulup_ab_projesi

Öğrenciler ve Kobiler’e
Girişimcilik
Eğitimi

Girişimciliğin geleceğe yatırım olduğu inancını taşıyan Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Eğitim çalışmalarına
başlıyor.

http://twitter.com/DiyalogProjesi
Girisimcilik Küçükten Başlar

FİNANS KULÜP
SOSYAL MEDYA
TAKİPÇİLERİ ARTIYOR

sosyal_medyaFinans Kulüp takipçileri ve katılımcıları sosyal medyada artış göstermeye devam ediyor  

tr-ab

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
AB AĞLARIYLA GÜÇLENEN GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı – Finans Kulüp, IV. STD Programı çerçevesinde, AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik projesini, İspanya’dan Valencia Genç Girişimci Derneği’nin (AJEV) ve Türkiye’den Bahçeşehir, Başkent, İzmir Ekonomi ve Okan Üniversiteleri’nin katılımı ile hazırlamıştır. Proje, Üniversite Gençlerine girişimcilik alanında bilgilendirme ve deneyim sağlamayı, KOBİ segmentideki şirketler için finansa erişim imkânlarının güçlendirilmesini hedeflemekte ve finansal yönetim alanında deneyim kazanma imkânlarını sunmaktadır. Proje ile başarılı Genç Girişimciler’ in Valencia ziyareti ile oradaki uygulamaları öğrenme olanağının da sağlanması programlanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin katkılarıyla, Beşiktaş Kampüsünde 31.Mart.2016 Perşembe günü gerçekleştirilen,  Konferansın Açılış Konuşmaları Finans Kulüp Başkanı Tevfik Altınok ve Rektör Yardımcısı Elif Çepni tarafından yapılmıştır. Konferansın panel bölümünde ise Garanti Bankası KOBİ Pazarlama Yöneticisi Esra Kıvrak, TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Etohum Başkanı Burak Büyükdemir ve EGD Başkanı Celal Toprak Girişimcilik, AB Katılım Süreci ve Sivil Toplum Diyaloğu konularındaki görüşlerini katılımcılarla paylaşmışlardır.

_DSC5887
_DSC6014
_DSC6020
_DSC6022
Genc Finans
Genç Finans E-Bulten 2016-05

FİNANS KULÜP® Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı  -  Adres: İsmail Paşa Sokak No:47 34718 Koşuyolu İstanbul  -  T: (0216) 428 78 58  T/F: (0216) 428 78 68
www.finanskulup.org.tr   -  finanskulup@finanskulup.org.tr