Biçimsel Yapı

1. Gönderilecek yazılar metin, tablo, şekil (grafik, fotoğraf, vb.)  kısımları ile birlikte A4 formunda beyaz kağıda, 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

2. Metin sayfanın tek yüzüne, Microsoft Office Word programında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto kullanılarak, 1.5 satır aralıklarla yazılmalıdır. Metin her iki yana yaslanarak yazılmalıdır.

3. Kenarlarda (alt, üst, sağ ve sol)  2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

4. Başlıkların sadece başharfleri büyük diğerleri küçük olmalıdır.

5. Makalenin kapak kısmında, makalenin adı, yazar / yazarların adı-soyadı, ünvanı, görev yeri, e-posta adresi ve sayfa sonu notu olarak; makalede kullandığı verilerin başkaları tarafından kullanılmasına izin verip vermediği bilgileri yer almalıdır. Eğer birden fazla yazarlı bir makale ise, yukarıda yer alan bilgiler yazarları temsil eden temsilci yazar için verilmelidir. Kapak bilgisi yapılmadan gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Makalenin bir kopyası CD olarak ve 2 adet yazıcı çıktısı ile birlikte Maliye-Finans Yazıları Dergisi,  Nispetiye Cad. Levent İşhanı, No:6/1, 1. Levent, İstanbul adresine, ya da elektronik posta yoluyla maliyefinans@finanskulup.org.tr  adresine gönderilmelidir.

7. Bilimsel makalenin yazımında, yazının düzenlenmesi aşağıdaki sıraya göre yapılmalıdır

 

BAŞLIK :

Yazının konusu hakkında bilgi veren, kısa, sayfanın sol üst kenarından başlayarak 6 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın altına konulur. Yazarlar birden fazla ise yan yana yazılmalıdır. Yazarın akademik ünvan ve adresi, adın sonuna konulan dipnot ile birinci sayfanın altında not halinde belirtilir.

b) ÖZ :
Yazar/Yazarlar adlarından sonra Türkçe öz bölümü yazılır. Bunu İngilizce öz (Abstract) izler. Türkçe ve Yabancı dilde özler çalışmanın amacını, uygulanan metot/metotları, bulguları ve sonucu açıklamalıdır. Öz Türkçe için 75, İngilizce için 75 kelime olmak üzere 150 kelimeyi geçemez.

c) ANAHTAR KELİME:
Türkçe ve İngilizce özlerin sonuna yazının içeriğini en iyi anlatan dört adet anahtar kelime (key words) verilmelidir. Anahtar kelimeler Türkçe için ayrı, İngilizce için ayrı ayrı verilir.

d) GİRİŞ :
Çalışmanın önemi ve amacı belirtilmeli ve yapılan çalışmaların bir özetleri verilmelidir. Makalenin yazım kısmında
Giriş, I.GİRİŞ olarak gösterilir.

e) TEŞEKKÜR :
Gerek görülüyorsa çalışmaya maddi ve manevi katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilir.

f)  NUMARALANDIRMA:
Tüm sayfalar, şekiller ve kaynakçada yer alan referanslar numaralandırılmalıdır.

g) ŞEKİLLER ve TABLOLAR:
Metin içerisinde kullanılacak tüm şekil ve tabloların metin içerindeki ilgili yere yerleştirilmeli ve ayrıca numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları üst tarafta, şekil altları ise alt tarafta yer almalıdır. Orijinal olmayan tablo ve şekillerin alındığı kaynak belirtilmelidir.

h) KAYNAK GÖSTERME:

1. METİN İÇİNDE:

  1.   Metin içinde kaynak gösterilirken, Yazarın Soyadı ve parantez içerisinde tarih yazılır.  Örnek: Sharpe (2005); iki yazar olması durumunda: Altınok ve Eken (2005); ikiden fazla yazar olması durumunda: Altınok ve diğerleri (2005) şeklinde yazılmalıdır.

  2.   Sayfa belirtilmek istenmesi durumunda, dipnot verilerek yazılmalıdır. Örnek; bakınız Ensari (2007) s. 126.

  3.   Atıf yapılan yazarın aynı yıl yayınlanmış eserleri olması durumunda, bu eserleri ayırmak için a, b, c harfleri kullanılır. Örnek İlseven (2005 a) ya da İlseven (2005 a); Kaptan (2004 b)

  4.   Kurumlara ilişkin çalışmalara atıfta bulunulmak istendiğinde kısaltmalar kullanılabilir. Bazı durumlarda eserin kısa ismi açıklayıcı bilgi olarak kullanılmalıdır. Örnek (SPK xxx No’lu Tebliğ 2004)

  5.   Kanunlara, Tebliğ, Yönetmeliklere vbg atıfta bulunulması durumunda, kanun sayı ve/veya numarası ile madde numarası açıkça yazılmalıdır. Örnek (3167 s. Çek K. m. 16)

  2. KAYNAKÇA OLARAK METİN SONUNDA

  1.   Bilimsel Makaleler makale sonunda bir kaynakça barındırmalıdır.

  2.   Kaynakça’da yer alan eserler, doğrudan yararlanılan ve dolaylı yararlanılan eserler olarak bölümlendirilmelidir.

  3.   Doğrudan yararlanılan eserler, makale içinde atıfta bulunulan tüm kaynakları kapsamalıdır.

  4.   Makalelerde kaynak gösterme Chicago Manual (Chicago Stili) e göre yapılmalıdır. Kaynak göstermeye ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

Kaynak göstermeye ilişkin örnekler:

  American Accounting Association, Committee on Concepts and Standards for External Financial Reports. 1977. Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance. Sarasota, FL: AAA.

  Demski, J.S., and D.E.M. Sappington. 1989. Hierarchical structure and responsibility accounting. Journal of Accounting Research 27 (Spring): 40-58

  Dye, R., B. Balachandran, and R. Magee. 1989. Contingent fees for audit firms. Working paper, Northwestern University, Evanston, IL.

  Fabozzi, E, and I. Pollack, eds. 1987. The Handbook of Fixed Income Securities. 2nd edition. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin.

  Kahneman, D., R Slovic, and A. Tyersky, eds. 1982. Judgmen Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

  Shaw, W.H. 1985. Empirical evidence on the market impact of the safe harbor leasing law. Ph.D. dissertation, The University of Texas at Austin.

  Sherman, T.M., ed. 1984. Conceptual Framework for Financial Accounting. Cambridge, MA: Harvard Business School.

MALİYE FİNANS YAZILARI - YAYIN KURALLARI

maliyefinansyazilari

ESKİ SAYILAR
2014 . 2013 . 2012 . 2011 . 2010 . 20092008 .

HAKKIMIZDA

Maliye Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı  ve  Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

ISSN: 1308-6014

Editör
Prof. Dr. M. Hasan EKEN
e-posta mhasan_eken@yahoo.com
 

FİNANS KULÜP® Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı  -  Adres: İsmail Paşa Sokak No:47 34718 Koşuyolu İstanbul  -  T: (0216) 428 78 58  T/F: (0216) 428 78 68
www.finanskulup.org.tr   -  finanskulup@finanskulup.org.tr