1. Dergi, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp) ile Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı
(TEMAR)’nın bilimsel mesleki yayın organıdır. Maliye ve Finans Yazıları ilk sayısı Haziran 1986 da yayınlanan Maliye Yazıları Dergisi’nin devamıdır.

2. Maliye ve Finans Yazıları  Ekonomi, Maliye ve Finans konularında yayınlanan hakemli bir dergidir.

3. Maliye ve Finans Yazıları  in temel yayın politikası, literatüre belirli katkısı olan, özgün araştırma niteliği taşıyan ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren makale, yazı ve çevirileri yayınlamaktır.

4. Maliye ve Finans Yazıları  dergisi altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar akademik hakem kurulu’nda yazı konusunda uzman iki hakem tarafından isim kapalı olarak incelenir. Hakemler yazı sahibinden düzeltme talep ettiklerinde, hakemlerin istedikleri düzeltmeler yapılmadan yazılar yayına kabul edilmez 

6. Basımına karar verilenler için yazarına kabul yazısı ile bilgilendirme yapılır.  Yayına kabul edilmeyen yazılar yazar/yazarlara bildirilir, ancak iade edilmez.

7. Dergide yayınlanacak yazıların tam metin olarak başka bir dergide yayınlanmamış olması esastır.

8. Yazılar yayınlanmadan önce matbaa provası yazarlara gönderilir. Makale içinde dergide basıldığı haliyle görülen hataların sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerinde yazarlarca herhangi bir eklenti yapılamaz.

9. Dergiye gönderilen yazılarda Türk Dil Kurumu İmla ve Yazım esasları gözetilmelidir.

10. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

MALİYE FİNANS YAZILARI - YAYIN POLİTİKASI

maliyefinansyazilari

ESKİ SAYILAR
2014 . 2013 . 2012 . 2011 . 2010 . 20092008 .

HAKKIMIZDA

Maliye Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı  ve  Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

ISSN: 1308-6014

Editör
Prof. Dr. M. Hasan EKEN
e-posta mhasan_eken@yahoo.com
 

FİNANS KULÜP® Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı  -  Adres: İsmail Paşa Sokak No:47 34718 Koşuyolu İstanbul  -  T: (0216) 428 78 58  T/F: (0216) 428 78 68
www.finanskulup.org.tr   -  finanskulup@finanskulup.org.tr