2008-2010 Türkiye Ekonomisi ve Beklentiler Sempozyumu – Kadir Has Üniversitesi

  • Dr. Ahmet Tıktık – DPT Müsteşarı, “Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Geleceğe Yol Haritası”
  • Prof. Dr. Kerem Alkin, “Küresel Makro Ekonomik Dengeler”
  • Doç. Dr. Mehmet Hasan Eken, Kadir Has Üniversitesi, “2008 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi ve Riskler”
  • Dr. Semra Pekkaya, Ayhan Tosuner, Esra Yaşar, Emre Yudan, TKB, Risk İzleme Müsdürlüğü, “Temel Ekonomik Göstergeler ve Global Gelişmeler Işığında Makroekonomik Risk”
  • Prof.Dr. Ümit Erol, Bahçeşehir Üniversitesi, “Mali Entegrasyonun Diğer Yüzü”