Petrol Fiyatlarında Başlayan Sert Gerileme ve Olası Etkileri

13.03.2020 – Cuma

Petrol fiyatları neden çöktü ? Rusya ve Suudi Arabistan’ın amaçları ne? ABD bundan nasıl etkilenecek ? Suudi Arabistan fiyat gerilemesine dayanabilir mi ? Türkiye’ye etkisi ne olabilir?

Eğitimde "Oyunlaştırma"

12.03.2020 – Perşembe

Oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırma eğitimde son dönemde konuşulan en popüler yaklaşımlar arasında. Oyunlaştırma, eğitimde her düzeyde kullanabileceğiniz, yediden yetmişe herkesi içine çekebilen süreçleri barındırıyor. Oyunlaştırma; motivasyonel yararlar, oluşan psikolojik çıktılar ve sonraki davranışsal çıktılar bağlamında ele alınmaktadır. Böylelikle katılımcıların öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin motivasyonlarının yükseltilmesi, ayrıca içeriğe uygun tasarımlar yapıldığında hedeflenen psikolojik ve davranışsal kazanımlara büyük oranda ulaşılması beklenir.

Ödüllü Proje Yarışması

05.03.2020 – Perşembe

Şehit Aileleri Yararına Düzenlediğimiz 20 bin tl Ödüllü Proje Yarışması için Detayları İçin..

OECD: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Dünya Ekonomisi Riskte…

06.03.2020 – Cuma

OECD, koronavirüsün dünya ekonomisine olası etkilerini inceleyen bir ara ekonomik rapor yayımladı. OECD’ye göre koronavirüs (COVID-19) salgını mevcut durumda önemli ölçüde insanın acı çekmesine ve kaydadeğer ekonomik sarsıntılara neden olmakta. Rapora göre, Çin’deki üretim kesintilerinin etkileri bütün dünyada hissedilmeye başlanmış, bu da bu ülkenin küresel tedarik zincirleri, seyahat ve emtia piyasalarındaki kilit ve yükselen rolünü yansıtmıştır.

IMF Tarafından Hazırlanan “G20 Ülkeleri İzleme Notu”ndan Başlıklar

03.03.2020 – Salı

IMF G20 toplantısında küresel ekonomi için ne öngördü? 2020’de küresel ekonomi için riskler artıyor mu ? Büyümede toparlanma sağlamak için ülkeler ne yapmalı ? Mali ve yapısal politikaların önemi nelerdir ?

Dünya ile Barışık Büyüme Mümkün mü?

27.02.2020 -Perşembe

Ortak çözüm getirilebilecek problemlerin ele alınması için yıllardır çeşitli fikirler ve mekanizmalar öne sürülmüş, tartışılmış ve aksiyonlar alınmaya başlanmıştır. Bu yazıda kısaca “Ortak Değerler” konsepti ile önerilen çözüm yolunu tarif edeceğiz.

Bir Sonraki Arzuhalcimiz Bir Algoritma mı Olacak ?

26.02.2020 -Çarşamba

Yapay zekanın, hukukta kullanım örnekleri ise 2010’lu yılların başında görüldü. İlk uygulamalar, çok sayıda delil, belge taraması yapılarak anahtar kelimelerin ve ilgili referansların tespiti, dokümanlarda imza ve tarih kontrolü gibi avukatların ve dosya sorumlularının iş yükünü azaltan destek işlemleri iken, yeni uygulamalarda bilgi kaynaklarına otomatik bağlantılar ile dava taraflarının otomatik skorlarının üretilmesi..

Robot Olduğunu İnkar Eden Tele-pazarlamacı Robot ve Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Etkileri

20.02.2020 -Perşembe

Yapay zeka, makinelere insanlara özgü tepki verme, olayları anlama, öğrenme gibi yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz 30 senede yapay zekanın kullanım ve uygulama yelpazesi, basit araç park sistemlerinden ordu tarafından kullanılan insansız hava araçlarına kadar genişledi. Yapay zekanın kullanım alanı bu denli genişlerken, eğitim alanında yapay zeka çerçevesinde yaşanan gelişmeler ilgi çekmeye devam ediyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Ajandası

21.02.2020 -Cuma

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma Hedefleri‘nin yerini almıştır.

Türkiye’de Sivil Toplum Ekosistemi ve Gönüllülük

19.02.2020 -Çarşamba

Sivil toplum kuruluşlarına farkındalık 20.yy’dan itibaren başlamış olup giderek görünürlüklerini artırmışlardır. Günümüzde dünya ülkelerinin uygulamaya çalıştığı Yeni Kamu Yönetimi modelinde, bilinçli gençler yetişebilmesi için hizmet üretilmesi ve kamuya dağıtımı açısından sivil toplum kuruluşları önemli bir konuma sahip olmuşlardır. Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yayınlanan istatistiklere göre Ocak 2020 itibari ile Türkiye’de 119.128 dernek ve 5.268 yeni vakıf faaliyet göstermektedir. 

Oyun Endüstrisinde E-Ödemelerin Payı Artıyor.

18.02.2020 -Salı

Bilgisayar oyunlarını önce kasetle, disketle aldık. Sonrasında oyunlar CD’ler, DVD’ler üzerinde gelmeye başladılar. Bilgisayarlar kuvvetlendikçe, oyunların detayı ve içeriği zenginleşti, oyun kodlarını taşıyan medyalara sığmaz oldu. 1990’ların sonunda Internet’in ve çok oyunculu platformların devreye girmesi ile fiziksel medya yerini Internet üzerinden oyun platformlarına bıraktı.

Yeni Bir Dünya Borç Krizi mi Geliyor?

14.02.2020 -Cuma

Dünya Bankası’nın bu yıl çıkacak olan araştırmasının “Global Waves of Debt”* in ilk öncü makaleleri yayımlandı. Bunlara göre dünya ekonomisi geçmiş 50 yıl içinde 4 kez büyük çaplı borç birikim sorunu yaşadı. Son olarak 2010’dan itibaren küresel borç rekor bir düzeye geldi ve dünya GSYİH’sının %230’unu buldu. Bu borç özellikle gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde hızlı artış gösterdi. 

Eğitimde Simülasyon Uygulamaları

13.02.2020 – Perşembe

Eğitici bir ortamda simülasyonlar, gerçekteki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir. Simülasyonlar öğrencileri sadece motive etmezler, olayların gerçek ortamda nasıl bir tepki vereceğini de öğretirler.Finans alanında da çok sayıda simülasyon eğitimi bulunmaktadır:

Green Deal ve Yeşil Finans Bizlere Neler Getirecek?

12.02.2020 – Çarşamba

Yeşil Anlaşma orijinal adıyla Green Deal Avrupa Birliği’nin, iklim krizi ve küresel ısınma ile mücadelede dünyada başat bir rol üstlenmek amacıyla hayata geçirdiği eylem planlarının tümüne verilen isimdir. Bu anlaşma tüm AB üye ülkelerini 2050 yılına kadar karbon-nötr hale getirmeyi hedefleyen bir dizi çalışmanın yapılmasını içermektedir.

Robo-Danışmanlık (Robo-Advisor) nedir ?

11.02.2020 – Salı

Robo danışmanlar, çok küçük komisyon ücretleri karşılığı kullanılabilen, akıllı ve uyum sağlayan algoritmalar kullanarak, yatırımcının risk tercihleri çerçevesinde yatırım portföyünü yöneten yazılım platformlarıdır.

MOOC Nedir ?

07.02.2020 – Cuma

MOOC (Massive Open Online Course) Kitlesel açık çevrimiçi ders olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Bilginin her yerde olduğu yeni Dünya için oluşturuldu. Çoğunlukla ücretsiz yada normal kurslara göre çok çok düşük maliyetlidir.

Koronavirüs’ün Dünya ve Çin Ekonomisine Etkileri

06.02.2020 – Perşembe

Dünya ekonomisindeki payı 2003’de %4, bugün %16’larda olan Çin büyük bir maden ve hammadde üreticisi ve en büyük ihracat ve ithalatçı ülkeler arasında. Ayrıca dünya için büyük bir üretim ve teknoloji üssü. Bu nedenle Dünya’da ticaret ve büyüme olumsuz etkilenirken, petrol ve emtia fiyatlarının düşüşü Türkiye’yi olumlu etkileyecektir.