Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma ve demokratikleşme projesidir. AB’ye üyelik sürecinde gerçekleştirilen her reform aynı zamanda daha güçlü ve daha demokratik bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı, sadece Türkiye’ye demokratik ve sosyoekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayacak, Avrupa’nın ekonomik, siyasal, stratejik önem ve derinliğini artırarak AB’nin de bölgesel bir güçten tam anlamıyla küresel bir güce dönüşmesine katkıda bulunacaktır.

 

Finans Kulüp’te Girişimcilik Projesi

Sivil Toplum Diyaloğu Programı (STD), Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform ve mali destek aracıdır.

Program Türkiye’yi Avrupa’ya daha iyi tanıtmak, Avrupa Birliği temel değerlerini, kanunlarını, siyasi ve ekonomik yapılarını da Türkiye’ye anlatmak üzere “kritik” bir rol üsteniyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu program 2008 yılından beri farklı tema ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı – Finans Kulüp, IV.STD Programı çerçevesinde, AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik projesini, İspanya’dan Valencia Genç Girişimci Derneği’nin (AJEV) ve Türkiye’den Bahçeşehir, Başkent, İzmir Ekonomi ve Okan Üniversitelerinin katılımı ile hazırlamıştır. Proje, Üniversite Gençlerine girişimcilik alanında bilgilendirme ve deneyim sağlamayı, KOBİ segmentideki şirketler için finansa erişim imkanlarının güçlendirilmesi ve finansal yönetim alanında deneyim kazanma imkanlarını, düzenlenen seminer, konferans, atölye çalışmaları ve yayınladığı kitap ile sunmuştur. Proje ile başarılı Genç Girişimciler ile Valencia Politeknik Üniversitesi’ne çalışma ziyareti yapılmış ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunması gerçekleştirilmişidir.