Finans Kulüp Paneli: “Küresel Mali Kriz ve Türkiye” – Hilton İstanbul

*AÇILIŞ

  • Tevfik ALTINOK, Finans Kulüp Başkanı
  • Ahmet Ertürk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı
  • Durmuş Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
  • Zekeriya Temizel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Eski Başkanı
  • Osman Birsen, İ.M.K.B. Eski Başkanı (Oturum Başkanı)
  • Mahfi Eğilmez, Hazine Eski Müsteşarı
  • Osman Ulagay, Milliyet Gazetesi Yazarı
  • Tanıl Küçük, İstanbul Sanayi Odası Başkanı
  • Selim Çakır, Türk Ekonomi Bankası Baş Ekonomisti
  • Basın destekçisi Radikal , Internet destekçisi Bigpara