• Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayenin yeri: Fırsatlar, Riskler – Dr.C.Coşkun KÜÇÜKÖZMEN – BDDK Daire Başkan Yardımcısı
  • Milenyum BCP Başarısının Türkiye Piyasalarına Aktarımı – Cüneyt GENÇ – Bank EUROPA İcra Kurulu Başkanı
  • Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankalar -Dr. Emin AKÇAOĞLU – Türk Eximbank, Uzman
  • Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Sermaye Piyasalarında Yapılacaklar – 03.03.2005 Finans Kulüp Hülya KEMAHLI – SPK Başkan Yardımcısı
  • Sermaye Piyasasında Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Gerçekleştirilen Düzenlemeler Vahdettin ERTAŞ – SPK Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanı
  • Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Sermaye Piyasası Katılımcılarının Artan Sorumlulukları Hayal GÜZELHAN – SPK Avrupa Birliği Daire Başkan Yardımcısı
  • Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Sermaye Piyasalarında Yapılanlar ve Yapılacaklar Esin AKBULUT – İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Yardımcısı
  • Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk Sermaye Piyasaları Alp TEKİNCE – Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi