• Martin Kimmig Dünya Bankası İstanbul Grubu” Mevduat Güvencesi: Dünya Uygulamaları”
  • Binnur Berberoğlu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Danışmanı, ”Mevduat Sigortası Türkiye Uygulaması”
  • Ngai Kin Mercer Oliver Wymann, “Riske Dayalı Mevduat Güvencesi; Singapur örneği”
  • Tayfun Bayazıt Dışbank, Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı, “Mevduat Güvencesi: Bankaların Yaklaşımı”