Eğitimde Simülasyon Uygulamaları

Eğitimde Simülasyon Uygulamaları

Bülent İlkehan

 

Eğitimde Simülasyon Uygulamaları

Eğitici bir ortamda simülasyonlar, gerçekteki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir. Simülasyonlar öğrencileri sadece motive etmezler, olayların gerçek ortamda nasıl bir tepki vereceğini de öğretirler.

Hemen hemen her defasında bir simülasyon, detayları değiştirerek veya hariç tutarak gerçekleri basitleştirir. Öğrenci, olayların gerçek ortamlardaki hareketlerini, gerçek ortamlara benzer ortamlarda öğrenir.

Simülasyon Eğitimleri ne zaman kullanılır? :

  • Sistem deney yapmaya uygun değilse,

  • Sistem henüz tasarım aşamasındaysa,

  • Sistem/Problem karmaşıksa,

  • Sistemin davranışı analiz edilecekse,

  • Bilgisayar mevcutsa kullanılır.

 

Simülasyon eğitimleri, eğitim sırasında hata yapmanın bedelinin çok yüksek olacağı havayolu pilotları, astronotlar, gemi kaptanları ve tıp uzmanları için son derece uygundur ve uzun süredir eğitim sektöründe başarı ile kullanılmaktadır.

 

Finans alanında da çok sayıda simülasyon eğitimi bulunmaktadır:

  • Finansal Yönetim ve İşletme Sermayesi

  • Yatırımlar ve Nakit Akışı

  • Vergi ve Teşvikler

  • Bütçe Yönetimi

  • Satış ve Pazarlama, vs

 

Katılımcılar, yüksek rekabetin olduğu bir sektörde yer alan işletmenin sorumlu yöneticileri olarak simülasyona dâhil ediliyor. Senaryolara göre değişiklik göstermekle beraber; mali tablo analizleri, dış etkenler, değişik riskler ve durumları dikkate alarak finansal karar alma becerilerinin artırılmasını hedefleniyor. Senaryoya göre karar alan ve konumlanan katılımcılar anında sonuçlarını görerek, performanslarını değerlendirme olanağına sahip oluyor.

Gelecekte çok daha gelişmiş ve etkin bir şekilde eğitimlerde kullanılacağı beklenmektedir.