Mooc Nedir?

Mooc Nedir?

Bülent İlkehan

 

 

Sınıf Eğitiminden Online Eğitime: MOOC (Massive Open Online Course)

Bu kavramın adı MOOC, belki bu kavramı duydunuz belki de ilk defa duyacaksınız fakat iddialı bir giriş yapmak gerekirse şöyle bir bilgi vereyim. “MOOC ABD’de üniversite eğitiminin geleceği” olarak tanımlanıyor.

MOOC (Massive Open Online Course) Kitlesel açık çevrimiçi ders olarak Türkçeye çevrilebilir. Bilginin her yerde olduğu yeni Dünya için oluşturuldu. Çoğunlukla ücretsiz yada normal kurslara göre çok çok düşük maliyetlidir.

  • Kitlesel anlamına gelen massive kelimesi, öğrenme süreçlerinde kitleselliği (dersi aynı anda alabilenlerin sayısının alışılagelmişten çok daha fazla olabileceğini) ve çeşitliliği,

  • Açık anlamına gelen open kelimesi, öğrenime ulaşımda engellerin kaldırılmasını,

  • Çevrimiçi anlamına gelen online kelimesi, bilgisayar ağlarına dayalı öğrenme yaklaşımını, ve

  • Ders anlamına gelen course kelimesi ise, öğrenme içeriklerinin belirli bir pedagojik yaklaşımla verilmesini ifade etmektedir.

MOOC aslında kaydı, materyalleri, eğitmeni, katılımcıları, başlama bitiş tarihleri vb ile tam bir ders. MOOC açık, katılımcı, yaşam boyu öğrenmeyi sağlayan ağ yapısına uygun. Ancak MOOC bir okul değil, tam olarak bir ders de değil. Aslında MOOC dijital yetkinlikleri geliştirirken işbirliği ve bağlantı kurarak öğrenme şekli ve öğrenci olma hali.

Paylaşımların tutulduğu belirli bir merkez yoktur, her şey web de internettedir. Aranan bilgiye ulaşmak için tek bir doğru yol yoktur. Çeşitli kanallardan erişilebilir. Buda farklı bakış açılarından yeni fikirlerin doğmasını, buluşlar yapılmasını sağlar, yaratıcılığı geliştirir.

Belki de en önemlisi insanları bir konu etrafında toparlayan, iş birliği yaptıran yapılandırılmış ortamlarda konuşmalarını, çalışmalarını sağlayan öğrenci olmanın ne demek olduğunu anlatan bir etkinlik.

MOOC tarzında kurs açan dünyada birçok girişimci kuruluş var. Bu kuruluşlardan bazıları : Coursera, Udacity, Udemy, Edx., Open2Study, Complexity Explorer, Futurelearn, KhanAcademy, CodeAcademy

Bu kuruluşlara ilave olarak birçok üniversite derslerini MOOC şeklinde yayınlamaktadır. Bu üniversitelerin bazıları: Stanford, MIT, Harvard, Berkeley, Duke vb

MOOC “Yaşam boyu öğrenmeye” doğru atılan bir adımdır. MOOC aslında sadece bir başlangıçtır ve networkler yaratarak, onların bir parçası olarak ömür boyu öğrenmeyi öğretir.

 İnisiyatif alıp kendi başınıza zaman ve çabayı ortaya koyarsanız, her geçen gün gelişen MOOC, genel kariyer ilerleme çabalarınızda değerli bir etkinlik haline gelebilir.

MOOC’ta ne yapacağınıza, nasıl katılacağınıza, hatta başarılı olup olmadığınıza bile kendiniz karar verirsiniz. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi…