OECD Koronavirüsün Dünya Ekonomisine Olası Etkilerini İnceledi

OECD: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Dünya Ekonomisi Riskte..

OECD, koronavirüsün dünya ekonomisine olası etkilerini inceleyen bir ara ekonomik rapor yayımladı. OECD’ye göre koronavirüs (COVID-19) salgını mevcut durumda önemli ölçüde insanın acı çekmesine ve kaydadeğer ekonomik sarsıntılara neden olmakta. Rapora göre, Çin’deki üretim kesintilerinin etkileri bütün dünyada hissedilmeye başlanmış, bu da bu ülkenin küresel tedarik zincirleri, seyahat ve emtia piyasalarındaki kilit ve yükselen rolünü yansıtmıştır. Diğer ülkelerde de yaygınlaşan salgınlar, daha küçük ölçekte de olsa, benzer etkiler göstermişlerdir.  Bu çerçevede, dünyada büyüme beklentilerinde belirsizlik hakimdir.

  • OECD’ye göre salgının Çin’de 2020’nin ilk çeyreğinde zirveye çıkması ve diğer ülkelerde daha yumuşak bir süreç yaşanması durumunda küresel büyüme bu yıl %0.5 oranında azalacaktır.

  • Buna göre OECD, yıllık küresel büyümenin bu yıl %2.4 olacağını tahmin etmekte ve ilk çeyrekte ise büyümenin negatif olacağını öngörmektedir (2019 büyümesi %2.9)

  • Çin için büyüme beklentileri önemli ölçüde revize edilmiş ve bu yıl için %5’in altına, 2021 için ise üretimin salgından önceki düzeye döneceği varsayımıyla %6’nın üstüne revize edilmiştir.

  • Salgının finansal piyasalarda ve seyahat sektöründe yarattığı güven kaybı ve arz zincirlerindeki bozulma sonucunda 2020’de tüm G20 ülkeleri için büyümede aşağı yönlü revizyonların yapılmasını gündeme getirmiştir. Özellikle Japonya, G. Kore ve Avustralya gibi Çin ile güçlü bağları olan ülkelerde bu etki daha yoğundur.

  • Eğer virüs salgınının etkileri beklendiği gibi azalırsa, bunun ekonomilerde iyi hedeflenmiş politikalarla birlikte güveni ve gelirleri artırıcı etkisi olabilecek ve bu da küresel ekonominin 2021’de %3.25 oranında büyümesini sağlayabilecektir.

  • Koronavirüs salgınının etkileri daha uzun süreli ve yoğun olursa ve virüs geniş bir şekilde Asya-Pasifik Bölgesi’ne, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayılırsa büyüme beklentileri önemli ölçüde zayıflayabilir. OECD böyle bir durumda, küresel büyümenin 2020 yılında %1.5’a kadar düşmesini ve virüs salgınından önceki oranın yarısına kadar gerilemesini beklemektedir.

  • Bu arada OECD Türkiye’nin büyüme tahminini 2020 için eski tahmine göre 0.3 puan düşürerek %2.7 olarak belirledi. 2021 büyümesi ise 0.1 puan eklenerek %3.3 olarak öngörüldü.

Kuruluşa göre, hükümetler koronavirüsün ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilmek için hızlı ve güçlü bir şekilde hareket etmelidirler.

  • Hükümetler enfeksiyonu ve bulaşmayı önlemek için etkili ve güçlü kaynaklı kamu sağlığı önlemleri alınmasını sağlamalıdırlar. Ayrıca, sağlık sistemlerini ve görevlilerini destekleyici iyi hedeflenmiş politikalar uygulanmalı ve virüs salgını süresince kırılgan sosyal grup ve işletmelerin gelirlerinin korunması için destek olunmalıdır.

  • Destekleyici makroekonomik politikalar güveni tekrar sağlayabilir ve virüs salgınının etkileri azaldıkça talebin toparlanmasına yardımcı olabilir. Ancak bu politikalar zorunlu işletme kapanmalarının ve seyahat kısıtlamalarının getirdiği ani zararların giderilmesini sağlayamazlar.

  • OECD’ye göre eğer aşağı yönlü riskler gerçekleşirse ve büyüme uzun dönemli olarak çok daha zayıf seyrederse; etkili sağlık politikalarının uygulanması için çok taraflı koordineli eylem planları gerçekleştirilmesi, salgının kontrol altına alınması ve hafifletilmesi konusunda önlemler alınması, düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi ve mali harcamaların birlikte artırılması, dünyada güvenin tekrar sağlanması ve gelir düzeylerinin desteklenmesi için en etkili önlemler arasında bulunmaktadır.

 

 

OECD Ara Dönem Ekonomik Görünüm Tahminleri, Mart 2020

 

 

2019

2020

Kasım ayına

2021

Kasım ayına

 

 

Ara Tahmin

göre fark

Ara Tahmin

göre fark

Dünya

2,9

2,4

-0,5

3,3

0,3

G20

3,1

2,7

-0,5

3,5

0,2

Avustralya

1,7

1,8

-0,5

2,6

0,3

Kanada

1,6

1,3

-0,3

1,9

0,2

Euro Bölgesi

1,2

0,8

-0,3

1,2

0,0

   Almanya

0,6

0,3

-0,1

0,9

0,0

   Fransa

1,3

0,9

-0,3

1,4

0,2

   İtalya

0,2

0,0

-0,4

0,5

0,0

Japonya

0,7

0,2

-0,4

0,7

0,0

G.Kore

2,0

2,0

-0,3

2,3

0,0

Meksika

-0,1

0,7

-0,5

1,4

-0,2

Türkiye

0,9

2,7

-0,3

3,3

0,1

Birleşik Krallık

1,4

0,8

-0,2

0,8

-0,4

ABD

2,3

1,9

-0,1

2,1

0,1

Arjantin

-2,7

-2,0

-0,3

0,7

0,0

Brezilya

1,1

1,7

0,0

1,8

0,0

Çin

6,1

4,9

-0,8

6,4

0,9

Hindistan

4,9

5,1

-1,1

5,6

-0,8

Endonezya

5,0

4,8

-0,2

5,1

0,0

Rusya

1,0

1,2

-0,4

1,3

-0,1

Suudi Arabistan

0,0

1,4

0,0

1,9

0,5

Güney Afrika

0,3

0,6

-0,6

1,0

-0,3

Kaynak: OECD Interim Economic Assesment